Proteinové války – sojový versus syrovátkový protein

Na trhu je mnoho druhů proteinů. Nejčastěji se však setkáváme ze syrovátkovými a sojovými. Jaký je mezi nimi rozdíl? A ze kterého více rostou svaly?

Nejen to se dozvíte v tomto článku.

ANABOLICKÁ ODEZVA

Zvedání činek v kombinaci proteinovou suplementací zlepšuje anabolickou odezvu, čímž zvyšuje hladinu svalového růstu a síly.1

Hormony v této anabolické odezvě hrají podstatnou roli, protože podporují svalovou hypertrofii,2,3 a testosteron je jedním ze zásadních hormonů pohánějících svalový růst jako odezvu na intenzivní cvičení.4,5

Co se týče množství proteinů, které konzumujeme pro nastartování svalového růstu, sojový protein je jednou z populárních voleb, zejména protože je rychle absorbován6  a může stimulovat svalový růst. Popularita sojového proteinu také vychází z jeho schopnosti snižovat výskyt chorob, jako jsou srdeční choroby7 a jisté druhy rakoviny, jako je rakovina prsu.8,9

Zajímavé je, že schopnosti sojového proteinu v boji proti chorobám jsou částečně zapříčiněny jeho silnými vlastnostmi podobnými estrogenu, což by naznačovalo, že jeho použití pro budování svalů by nemuselo být optimální, zejména pro muže.

Konkrétně, tyto údajně negativní vlivy sojového proteinu na svalový anabolizmus pocházejí ze skupiny sloučenin nacházejících se v soje, známých jako isoflavony10, které mají vlastnosti podobné estrogenu11, tedy poškozují tvorbu anabolických hormonů, jako je testosteron.

Na druhé straně je syrovátkový protein, další dobře známý zdroj proteinů, který nemá žádné vlastnosti podobné estrogenu, což by jej údajně mělo stavět do pozice optimálnější volby pro svalový růst. Syrovátka je také soje nadřazená, protože obsahuje vyšší množství aminokyseliny s rozvětveným řetězcem leucinu, který je nejvlivnější aminokyselinou pro svalový růst.12

Nadřazenost syrovátky ve startování svalového růstu byla potvrzena mnohými studiemi, které dokázaly, že syrovátka zrychluje svalovou proteosyntézu13, zejména jako odezvu na cvičení.14

Dále syrovátka aktivuje třídu hormonů vylučovaných ve střevech známých jako inkretiny, které minimalizují hlad, a znatelně zlehčují utahování kalorií pro hubnutí. Všechny tyto vlastnosti společně naznačují, že syrovátka je lepším zdrojem proteinů, který umí zároveň zlepšovat objem svalů a podporovat hubnutí.

SOJOVÝ PROTEIN SNIŽUJE HLADINU TESTOSTERONU A ZVYŠUJE HLADINU KORTIZOLU

Navzdory často skloňovanému omylu se zdá, že sojový protein nepoškozuje tvorbu anabolických hormonů přímým zvyšováním hladiny estrogenu. Nicméně efekty podobné estrogenu, které brání svalovému růstu, byly nedávno vědecky potvrzeny.15

Zmíněná vědecká práce prokazuje, že sojový protein snižuje tvorbu testosteronu po cvičení. Autoři studie říkají, že se to děje kvůli přítomnosti isoflavonových sloučenin, které brání tvorbě enzymu klíčového pro proteosyntézu, známého jako 17-beta hydroxysteroid dehydrogenáza.16

Tato studie také ukázala, že konzumace syrovátkového proteinu snížila tvorbu katabolického hormonu kortizolu po tréninku, zatímco sojový protein nikoli. Jelikož vysoká hladina kortizolu může vést k degradaci svalových proteinů,17 neschopnost soji snižovat jeho hladinu nahrává spíše ztrátám na svalech.

Podstatné také je, že mezi oběma skupinami nebyl znatelný rozdíl v koncentraci estrogenu – opět se tedy vyvrátilo, že by sojový protein přímo vedl ke zvýšené tvorbě estrogenu.

SOJOVÝ PROTEIN SNIŽUJE AKTIVITU TESTOSTERONU A MOHLY BY ZVYŠOVAT ÚČINNOST ESTROGENU

Konzumace sojového proteinu se považuje za přispěvatele při ztrátách na svalech, a to v důsledku vlastností podobných estrogenu, které mají isoflavony – buď tedy snižováním tvorby endogenních androgenů jako testosteron, jak bylo zmíněno, nebo negativním vlivem na aktivitu testosteronu.

Biologická aktivita testosteronu je silně ovlivňována (SHBG) sexuální hormony vázajícím globulinem, který váže molekulu testosteronu, a ta nemůže být aktivní.18

Jelikož testosteron navázaný na SHBG obíhá v krevním řečišti neaktivní, schopnost soji zvýšit hladinu SHBG by měla snížit aktivitu testosteronu.

Toto jasně ukázala jedna studie19, kde vědci nahradili bílkoviny z masa sojovým proteinem a toto celkově vedlo ke snížení aktivity testosteronu odpovídající zvýšení SHBG. A ještě zásadněji, jelikož má SHBG vyšší náklonnost k testosteronu než k estrogenu20, toto zvýšení SHBG omezilo test více než estrogen. Estrogen byl tímto aktivnější,18 a svalová hmota strádala ještě více.

Ač snížená hladina testosteronu přesně ukazuje negativní vliv sojového proteinu na svaly, hodnocení androgenních receptorů teprve odhaluje, jak anti anabolickým činidlem sojový protein skutečně je.21 Androgenní receptory umožňují aktivitu testosteronu.

Jedna studie zjistila, že konzumace sojového proteinu bohatého na isoflavony, znatelně snížila činnost androgenních receptorů. 22

Vědci dále ukázali, že konzumace sojového proteinu bez isoflavonů tuto činnost výrazně nesnížila, avšak lehce snížila množství receptorů – čímž naznačili, že samotné isoflavony nemusejí být zodpovědné za snížení činnosti androgenních receptorů.

SYROVÁTKOVÝ PROTEIN POTLAČUJE HLAD LÉPE NEŽ SOJOVÝ

Proteiny hrají důležitou roli v regulaci váhy díky tomu, že potlačují chuť k jídlu. Pocit nasycení se však může lišit podle vlivu daného proteinu na určité hormony.

Zejména u GLP-1 peptidu, hormonu trávicí soustavy, byla prokázána důležitá role při snižování hladu.23

Nedávno bylo dokázáno, že tento hormon je hojně vyplavován po konzumaci syrovátkového proteinu, zatímco sojový protein na něj neměl žádný vliv.24

Spolu se zvyšováním hladiny GLP-1 konzumace syrovátky také lépe snižovala pocit hladu než soja. Zvyšování hladiny GLP-1 po syrovátce lze částečně vysvětlit zjištěním, že syrovátka potlačuje enzym dipeptidyl peptidázu-IV, který degraduje GLP-1, čímž se prodlužuje účinek tohoto hormonu na potlačení hladu.25

ZÁVĚR

Závěrem se tedy zdá, že syrovátkový protein je lepší volbou pro svalový růst než sojový. Tento názor je založen na velmi odlišném vlivu, který oba proteiny mají na hormonální odezvu.

Zatímco syrovátka zlepšuje poměr anabolických hormonů vůči anabolickým a zároveň napomáhá aktivitě testosteronu, sojový protein má efekt přesně opačný – což by tedy mělo snižovat potenciál pro budování svalů, který očekáváme od svého potréninkového proteinu.

Zdroj

Napsat komentář